SISTEM ZA RECIKLAŽU SIVIH OTPADNIH VODA IZ KOMERCIJALNIH OBJEKATA

Paketni sistem za ovu namenu može imati dnevni kapacitet prečišćavanja u opsegu 0,2 – 60 kubika na dan, pa njegov odabir postaje umnogome lakši. Naročito je funkcionalan za primenu u šoping-molovima, velikim robnim kućama, restoranima, stadionima, halama i drugim objektima na kojima se okuplja veliki broj posetilaca.

Prečišćena siva otpadna voda se može ponovo koristiti za ispiranje toaleta, navodnjavanje zelenih površina i čišćenje objekata. Tehnologija prečišćavanja sivih otpadnih voda drži pod kontrolom sledeće parametre prečišćene sive vode: BPK, ukupne suspendovane materije, azot, mutnoća i bakterije E-coli.

Osim reciklaže sive otpadne vode, za komercijalne objekte se preporučuje KOMBINACIJA sa SAKUPLJANJEM I UPOTREBOM KIŠNICE kako bi se sav građevinski potencijal objekta iskoristio u najboljoj meri shodno FILOZOFIJI TROJSTVA VODE.