PORTABL-UREĐAJ ZA PROIZVODNJU PITKE VODE IZ KIŠNICE

ZA LOKACIJE BEZ IZVEDENOG VODOSNABDEVANJA, SA PROBLEMOM PROMENLJIVOG NAPONA ELEKTROMREŽE, GDE SU LJUDI U STALNOJ BRIZI KAKO DA NADOMESTE NEDOSTAJUĆU VODU ZA SEBE I DRUGE POTREBE DOMAĆINSTVA.
VODU KOJA ŽIVOT ZNAČI.

 • proizvod čini PE-HD filtraciona posuda sa u njoj smeštenom ultrafiltracionom membranom za prečišćavanje kišnice, površinskih voda i rečne vode za proizvodnju čiste, sterilisane vode do kvaliteta pitke vode. Dezinfekcija se ostvaruje jedino geodetskim pritiskom.
 • sistem čini filtraciona posuda i posuda u kojoj je smeštena sirova sakupljena voda; posude su spojene crevom pomoću kojeg sirova voda gravitaciono ulazi u filtracionu posudu a iz nje izlazi prečišćena u donjoj zoni filtracione posude preko slavine.
 • koncept prečišćavanja se zasniva na tehnologijama mikro- i ultrafiltracije, koje blokiraju kontaminante u vodi, sve do mikroorganizama poput bakterija i virusa. Maksimalni dnevni kapacitet prečišćavanja membrane iznosi 1.600 litara.
 • pametan i jednostavan način za dobijanje pitke vode bez utroška el.energije, pumpe, hemikalija i sl.
 • pogodan za kućna domaćinstva, vikendice, kampove, prihvatne smeštajne centre, pomoć u prirodnim nepogodama.
 • princip zasnovan na gravitacionom kretanju vode prema visinskoj razlici, bez potrebe za ikakvim prepumpavanjem vode.
 • usaglašenost i verifikacija kvaliteta vode kao i održavanja sistema je predmet odgovornosti vlasnika sistema.
 • Izvori vode koji se MOGU tretirati: kišnica, površinske vode, rečna voda, bunarska voda.
 • Izvori vode koji se NE MOGU tretirati: sirova voda sa rastvorenim organskim ili neorganskim supstancama koje prelaze granične vrednosti predviđene za kvalitet pitke vode, otpadna voda iz domaćinstava I industrijska otpadna voda.
Tehničke karakteristike Visina neto/bruto (pakovanje) težina prečnik temperaturski opseg životni vek površina filtracije
770 6/8 kg 376 mm 0 – 55 °C do 10 godina 6 m²

Delovi:

– Posuda 60 lit. –

– Membranski uložak i pričvršćivač za posudu –

– Set ventila sa odzračnim i potis.crevom –

1. Posuda
2. Membranski uložak
3. Odzraka
4. Odzračni ventil V1
5. Zaustavni ventil V2
6. Crevo za čistu vodu
7. Izlazni ventil V3
Protok zavisi od geodetske potisne visine ΔH:

 

Potisna visina

ΔH

Protok (novi uložak) Tipičan protok
0 m 0,7 l/min = 1.000 l/dan 0,2 l/min = 288 l/dan
1 m 2,0 l/min = 2.880 l/dan 0,6 l/min = 864 l/dan
2 m 3,2 l/min = 4.608 l/dan 1,0 l/min = 1.440 l/dan
3 m 4,4 l/min = 6.336 l/dan 1,4 l/min = 2.016 l/dan

Patentirana membrana za mikrofiltraciju vode:

 • patentirana membrana čini suštinu procesa prečišćavanja vode. Sastoji se iz šupljih vlakana koja su dizajnirana da efikasno zadrže bakterije i viruse.
 • pouzdano uklanja do 99,9999% bakterija i 99,7% virusa zahvaljujući porama veličine 0,02 µm. Pri tome, ne nastaje nikakav neprijatan miris, niti dezinfekcioni proizvod, niti nus-proizvodi.
 • vlakna su zaštićena unutar kertridža (bez mehaničkog opterećenja, bez šanse da se oštete pri montaži ili da operater načini grešku).
 • membrana je otporna na kiselinu, alkalije i deterdžente koji sadrže hlor.