AUTOMATIZOVANA STANICA ZA PROIZVODNJU PITKE VODE IZ KIŠNICE

Kišnica sa Vaše kuće = potencijal Vašeg vodosnabdevanja

1. Filter sa skimerom i nepovratnom klapnom 7. Posuda prečišćene vode 115 lit.
2. Umirivač ulaznog toka 8. Dodatna posuda 115 lit.
3. Utopna pumpa 9. Usisno crevo 1″
4. Potisno crevo 1″ 10. Zidni pumpni set sa upravljačkom jedinicom
5. Zidna čaura 11. UV-lampa
6. Membranska posuda 115 lit. sa autom.upravljanjem 12. Ekspanziona posuda

Uređaj uključuje skoro sve komponente za stvaranje savršenog sistema za sakupljanje kišnice, osim rezervoara i cevi, za snabdevanje većih stambenih objekata i vrtova. Kišnica se prethodno filtrira kroz visokoefikasan filter pre nego što se uvede u rezervoar. Skimujući preliv filtera uklanja površinske zagađivače. Ugrađena nepovratna klapna sprečava upad malih životinja i zagađivača. Umirivač ulaznog toka sprečava vrtloženje sedimenata sa dna. Kišnica se mikrofiltrira pomoću membranske stanice i odvodi u rezervoar prečišćene vode u podrumu. Najekonomičniji i tihi zidni pumpni set usisava mikrofiltriranu vodu iz rezervoara prečišćene vode pomoću plutajućeg usisnog filtera i snabdeva dragocenom vodom, čistom, sterilizovanom (UV-lampom) i vodom bez kamenca potrošače kao što su toaleti, veš mašina, tuš, kade i baštenski sistemi. Ako se potroši prečišćena kišnica iz posude, pitka voda se automatski povlači iz javne mreže vodosnabdevanja pomoću zidnog pumpnog seta i distribuira na sve potrošače unutar objekta bez odlaganja.