SISTEM ZA RECIKLAŽU EFLUENTA IZ BIOLOŠKOG PREČISTAČA SANITARNO-FEKALNIH OTPADNIH VODA

Da bi se nadgradio postojeći kućni sistem prečišćavanja sanitarno-fekalnih otpadnih voda, membranska filtracija se može ugraditi direktno u postojeću komoru biološkog prečistača u kome se nalazi prečišćena voda (efluent) nakon biološke obrade. Zbirno prikupljanje efluenta se više ne zahteva. Pošto se efluent sakuplja u ovoj komori bez grubih nečistoća i organskog zagađenja, ulazni rezervoar ne zahteva opremanje predfilterom, kao ni nosača biološkog rasta, što čini uštedu troškova. Prečišćena voda u sistemu se zatim prebacuje u posudu prečišćene vode odakle se njom snabdevaju kućni potrošači. Rezultirajući ciklični proces štedi značajnu količinu vode kao i troškova.

Najpre smanjenjem troška nabavke vode iz javne mreže, a zatim i umanjenjem troška u količini otpadne vode koja se ne izbacuje u javnu kanalizacionu mrežu u ovom slučaju. U dvorištima u kojima se problem prečišćavanja sanitarno-fekalnih otpadnih voda već tretira pomoću biološkog prečistača, opisani sistem je korak ka zatvaranju ciklusa nezavisnog vodosnabdevanja i primenjene u praksi FILOZOFIJE TROJSTVA VODE.

Potpuno zaokružen sistem predstavlja KOMBINACIJU sa SAKUPLJANJEM I UPOTREBOM KIŠNICE.