TEHNOLOGIJE:

Kućni izvor pitke vode

Sakupljenu kišnicu u podzemnom rezervoaru, prečišćavate opremom smeštenom u podrumskim ili tehničkim prostorijama. Dobijate kvalitet vode sa parametrima koji su uobičajeno ispod graničnih parametara zahteva kvaliteta pitke vode (osim jedino ukoliko ne postoji u okolini visok nivo zagađenja vazduha, tj. ukoliko nema sadržaja teških metala, čestica produkata sagorevanja ogreva – uglja i drveta, ili hemijskog zagađenja vazduha). Suština tehnologije prečišćavanja jesu postupci ultrafiltracije i mikrofiltracije, membranskim filterom koji zadržava čestice veće od 0,02 µm. Prečišćena voda je bez bakterija i virusa, uklonjene sa verovatnoćom od 99,9999% (bakterije), odnosno 99,7% (virusi). Eventualno rastvorene supstance se ne filtriraju ultrafiltracijom i mikrofiltracijom, kao ni hemijska zagađenja vode.

Portabl uređaj (bez elektro-napajanja) za proizvodnju pitke vode iz kišnice

Proizvod čini PE-HD filtraciona posuda sa u njoj smeštenom ultrafiltracionom membranom za prečišćavanje kišnice, površinskih voda i rečne vode za proizvodnju čiste, sterilisane vode do kvaliteta pitke vode. Dezinfekcija se ostvaruje jedino geodetskim pritiskom.

  • Sistem čini filtraciona posuda i posuda u kojoj je smeštena sirova sakupljena voda; posude su spojene crevom pomoću kojeg sirova voda gravitaciono ulazi u filtracionu posudu a iz nje izlazi prečišćena u donjoj zoni filtracione posude preko slavine.
  • Koncept prečišćavanja se zasniva na tehnologijama mikro- i ultrafiltracije, koje blokiraju kontaminante u vodi, sve do mikroorganizama poput bakterija i virusa. Maksimalni dnevni kapacitet prečišćavanja membrane iznosi 1.600 litara.
  • Pametan i jednostavan način za dobijanje pitke vode bez utroška el.energije, pumpe, hemikalija i sl.
  • Pogodan za kućna domaćinstva, vikendice, kampove, prihvatne smeštajne centre, pomoć u prirodnim nepogodama.
  • Princip zasnovan na gravitacionom kretanju vode prema visinskoj razlici, bez potrebe za ikakvim prepumpavanjem vode.
  • Usaglašenost i verifikacija kvaliteta vode kao i održavanja sistema je predmet odgovornosti vlasnika sistema.

Sistem za reciklažu sivih otpadnih voda iz domaćinstva

Kod recikliranja sive otpadne vode, radi se o tome da se slabo zagađena voda iz tuša, kade, lavaboa i mašine za pranje veša, ako je ima, sakuplja i prečišćava kako bi se ponovo koristila za ispiranje toaleta, navodnjavanje vrtova i čišćenje. Zbog minimalnog prostornog zahteva za smeštaj, sistem reciklaže sivih otpadnih voda se može smestiti u najvećem broju porodičnih domaćinstava. Dve posude od po 350 litara su neophodne za ovakvu primenu. U slučajevima kada je potrebno naročito značajan zahtev za vodom, a koji se ne može pokriti samo reciklažom sivih otpadnih voda, ovaj sistem se može spojiti sa rezervoarom za prihvat kišnice kako bi se povećala količina vode za upotrebu u domaćinstvu.

Sistem za reciklažu sivih otpadnih voda iz komercijalnih objekata

Paketni sistemi mogu imati dnevni kapacitet prečišćavanja u opsegu 200 – 57.600 lit/dan, pa njihov odabir postaje umnogome lakši. Naročito je funkcionalan za primenu u šoping-molovima, velikim robnim kućama, restoranima, stadionima, halama i drugim objektima na kojima se okuplja veliki broj posetilaca. Tehnologija prečišćavanja sivih otpadnih voda drži pod kontrolom sledeće parametre prečišćene sive vode: BPK, ukupne suspendovane materije, azot, mutnoća i bakterije E-coli.

Sistem za reciklažu efluenta iz biološkog prečistača sanitarno-fekalnih otpadnih voda

Da bi se nadgradio postojeći kućni sistem prečišćavanja sanitarno-fekalnih otpadnih voda, membranska filtracija se može ugraditi direktno u postojeću komoru prečistača u kome se nalazi prečišćena voda (efluent) nakon biološke obrade. Zbirno prikupljanje efluenta se više ne zahteva. Pošto se efluent sakuplja u ovoj komori bez grubih nečistoća i organskog zagađenja, ulazni rezervoar ne zahteva opremanje predfilterom, kao ni nosača biološkog rasta, što čini uštedu troškova. Prečišćena voda u sistemu se zatim prebacuje u posudu prečišćene vode odakle se njom snabdevaju kućni potrošači. Rezultirajući ciklični proces štedi značajnu količinu vode kao i troškova. Najpre smanjenjem troška nabavke vode iz javne mreže, a zatim i umanjenjem troška u količini otpadne vode koja se ne izbacuje u javnu kanalizacionu mrežu u ovom slučaju.